Kaj je odvetništvo

Odvetništvo je častivreden poklic, ki izvira še iz antičnih časov in se je ohranil do danes. Ugled odvetnikov kot pravnih strokovnjakov je rasel skozi stoletja, razvoj in način modernega življenja, ter številnost in zapletenost predpisov, pa so pripeljali do tega, da je odvetništvo postalo nuja. Dandanes je zelo tvegano reševati pravne probleme brez pomoči odvetnika.

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojno in neodvisno, opravljajo ga odvetniki kot pravni strokovnjaki, ki morajo za opravljanje odvetništva izpolnjevati stroge pogoje. Odvetnik je neodvisen, samostojen in za svoje delo odgovoren stranki. Načelo neodvisnosti je uveljavljeno že od leta 1868 in jamči, da lahko odvetnik stranko zastopa resnično v skladu z njenimi interesi. Razmerje med odvetnikom in stranko je zaupno in zaupanje stranke je osnovno vodilo, ki ga odvetnik upošteva. Vse, kar mu je stranka zaupala, ali kar je kot zaupno zanjo izvedel, mora varovati kot strogo tajnost, druge osebe, vključno z državnimi organi, pa nimajo pravice do podatkov iz odvetnikovega spisa.
Odvetnik izhaja iz dela in izkušenj, ter svetuje, na kakšen način se izogniti sporom na sodišču. Zato potrebujete odvetnika, preden nastane pravni problem, ki ga morate reševati pred sodišči, zavarovalnicami, državnimi organi, delodajalcu,… Zmotno je prepričanje, da je odvetnikovo delo v glavnem le zastopanje strank v postopkih pred sodišči.
Najboljša pomoč, ki jo je lahko stranka deležna, je, da se spor reši, še preden pride na sodišče!
Zato je pametno, da se z odvetnikom posvetujete, še preden sami karkoli storite:
 • če ste bili poškodovani ali oškodovani v prometni, delovni ali kakšni drugi nezgodi
 • če ustanavljate gospodarsko družbo oz. podjetje
 • če sklepate gospodarske pogodbe, tudi s tujimi partnerji
 • če urejate razmerja med družbeniki v d.o.o. ali delničarji v d.d.
 • če potrebujete pomoč pri sestavljanju internih aktov v vašem podjetju
 • če gradite, prenavljate, adaptirate nepremičnino
 • če sodelujete v postopku javnih naročil
 • če želite kaj podariti, prodati, kupiti,…
 • če so vas (ne)utemeljeno osumili, obtožili
 • če se želite razvezati
 • če želite v primeru ločitve doseči primerne stike s svojimi otroci, ali da jih dodelijo v varstvo, vzgojo in oskrbo vam
 • če imate mejne ali sosedske spore,
 • če kdo posega v vaše pravice na premoženjskem področju
 • če urejate zapuščinske zadeve po pokojnih
 • če potrebujete pomoč pri vpisu v zemljiško knjigo
 • če imate težave na pokojninskem, upravnem ali delovnem področju
 • in še bi lahko naštevali
Če pa do spora pride, pa odvetnik stranko zastopa na sodišču. Zaradi vedno strožjih predpisov o vodenju sodnih postopkov je skoraj nemogoče uspešno varovati svoje pravice na sodišcu brez kvalificiranega pravnega strokovnjaka.
Odvetniške storitve sicer niso poceni, vendar je zagotovo dražje, če rešujete svoje pravne probleme brez odvetnika. O tem več kot dovolj povedo primeri kot so npr. Zbiljski Gaj, Orion,…
Pomoč odvetnika ne pomeni varnosti le zato, ker ste deležni kvalificirane pravne pomoči. Vsi, ki delamo, ne moremo vedno vsega narediti popolno. Če odvetnik naredi napako, ima svojo odgovornost zavarovano, kar pomeni, da bo stranka v tem primeru nemudoma dobila povrnjeno škodo od zavarovalnice.
Vsi odvetniki v Sloveniji so obvezno člani Odvetniške zbornice Slovenije kot poklicne organizacije odvetnikov. Odvetniška zbornica Slovenije je članica ali članica opazovalka številnih pomembnih mednarodnih organizacij, med njimi UIA – Mednarodne unije odvetnikov, ki ima status svetovalne organizacije pri OZN in Evropskem svetu ter CCBE – Združenja odvetnikov in odvetniških zbornic Evropske unije.
Za območje posameznih sodnih okrožij, ki jih je v RS, se oblikuje območni zbor odvetnikov. Tudi članstvo v območnem zboru odvetnikov je obvezno.
Osnova za plačilo je odvetniška tarifa, lahko pa se odvetnik in stranka dogovorita tudi za drugačen nacin plačila ter za nagrado s pisnim dogovorom.