Zavarovanje poklicne odgovornosti

V primeru, da odvetnik naredi strokovno napako, je dolžan stranki povrniti nastalo škodo. Odvetnik Boštjan Verstovšek in odvetnica Marjana Verstovšek imata zavarovano poklicno odgovornost preko Odvetniške zbornice Slovenije, dodatno pa še razširjeno zavarovalno vsoto. Skupna zavarovalna vsota od leta 2014 dalje znaša 500.000  evrov, prej pa 250.000 evrov.

Dokumenti, iz katerih se vsaka stranka lahko seznani in pouči o zavarovalnih pogojih:

- zavarovalna polica OZS,

- zavarovalni pogoji.