Zgodovina

Smo družinska odvetniška pisarna z več kot polstoletno tradicijo; začetnik odvetniške prakse je bil odvetnik Branko Verstovšek, ki je odvetniško pisarno v Celju odprl že leta 1967 (zato je navedena letnica tudi zapisana v našem znaku). Pisarna je bila v začetku “one man band“ in je hitro postala znana kot izjemno uspešna; Branko Verstovšek je bil izjemno prodoren in uspešen in je dosegel številne pomembne prelomne sodne zmage. Kmalu je tudi njegova soproga Marija Ana Verstovšek pustila službo in se zaposlila v njuni pisarni. Skupaj z razvojem prava in gospodarstva se je povečevala tudi pisarna, ter uspehi, znanje in izkušenost. V pisarni se je zaposlilo več pravnikov in sloves je imela predvsem na področju odškodninskega prava, civilnega prava in gospodarskega prava. Z večanjem obsega dela in strank se je pojavil cilj, da strankam ponudimo vrhunski nivo storitev na vseh področjih, ki pa jih lahko zagotavlja le velika odvetniška pisarna s specializiranimi odvetniki.

Z leti smo se razvili v pisarno (ekipo sestavlja okoli 20 ljudi) s podružnicami po celi Sloveniji , ki lahko ponudi popolne prvovrstne odvetniške storitve na vseh področjih. Vseskozi smo pazili, da smo ohranili neprecenljiv osebni odnos s strankami.

V vsem tem času smo skozi odškodninske zadeve, kazensko pravo, gospodarsko pravo, družinske spore, civilno pravo,… nudili zastopanje več desettisočim strankam. Zaradi dolgoletnih izkušenj ter bogate prakse in tradicije vemo, kako »diha« sodišče in dobro poznamo sistem celotnega pravosodja. Sodelujemo s številnimi odvetniki in ostalimi strokovnjaki po celem svetu. Naša usmerjenost, da delamo skupinsko, nam nudi veliko primerjalno prednost, saj omogoča, da vprežemo sposobnosti in znanje številnih odvetnikov z vseh pravnih področij, da delajo skupaj in dosežejo najboljši mogoč rezultat za naše stranke.

Čeprav predstavljajo le manjši del naše dejavnosti, so bile najodmevnejše tožbe pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu. Bili smo prvi, ki smo uspeli s tožbo zoper Republiko Slovenijo in dosegli obsodbo zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, ter zaradi kršitve pravice do družinskega življenja. Posledično je bilo Ministrstvo za pravosodje prisiljeno sprejeti program odprave sodnih zaostankov, imenovan ”Lukenda”.

Seveda zastopamo tudi veliko podjetij in prakticiramo gospodarsko pravo. Vendar pa je v vsakem pravem pravniku tudi želja, da se bori za človekove pravice in pomaga najbolj ogroženim ljudem. Ponosni smo, da smo poleg ostalih uspehov sprožili postopke in uspeli v zadevah, ki so v praksi resnično in v veliki meri pripomogle k zaščiti pravic vseh ljudi:

Dosegli smo, da so zavarovalnice (in vse ostale odgovorne osebe) dolžne plačevati zakonske zamudne obresti od odškodnin za nepremoženjsko škodo (prej so se lahko dolga leta pravdale in zavlačevale brez kakršnihkoli sankcij, kar je bilo včasih na meji norčevanja in izsiljevanja).

Edini smo skozi vlaganje pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi kršenja pravice do sojenja v razumnem roku in zmagami prisilili Republiko Slovenijo, da je reorganizirala sodstvo, izboljšala razmere za delo sodnikov, zaposlila več sodnikov in sodnega osebja. Posledično so se začeli sodni postopki krajšati, hkrati so tisoči od države prejeli odškodnine zaradi nerazumno dolgih sodnih postopkov. Glede na to, koliko denarja »pokradejo« politiki in tajkuni, smo resnično veseli, da vsaj delček proračunskega denarja konča pri “navadnih“ ljudeh.

Edini smo sprožili postopke pred Evropski sodiščem za človekove pravice zaradi kršitve pravic otrok in staršev do družinskega življenja (stiki otrok s starši) in dosegli pomembne zmage z obsodbami, da slovenska sodišča kršijo pravice staršev in otrok do družinskega življenja. Posledično se razmere rahlo in počasi izboljšujejo. Upamo, da bo vedno manj otrok in staršev imelo uničeno življenje.

Edini smo vložili tožbo in zmagali v odškodninskem sporu pred slovenskim sodiščem, v katerem sta sestri tožili Republiko Slovenijo, ker jima sodišče ni omogočilo, da bi v skladu z lastno željo po ločitvi staršev živeli pri očetu. Upamo, da posledično tisti sodniki, ki so ignorirali želje otrok, tega ne upajo več početi, ter da so koristi otrok bolje zaščitene. Zastopanje smo v celoti opravili pro bono.

Vse navedeno smo storili brez kakršnegakoli vnaprejšnjega plačila stroškov, v veliko primerih smo delo opravili pro bono.

 

Izpovedi o Branku Verstovšku