Način plačila

V odškodninskih zadevah delamo glede na uspeh: stranka nas plača šele, ko prejme denar.

Naša odvetniška pisarna za svoje storitve zaračuna stranki stroške, ki so odvisni od količine vloženega dela in porabljenega časa. Stroški znašajo največ 10% od izplačane odškodnine, pogosto tudi manj. Stranka te stroške plača šele, ko prejeme denar. Stranka do izplačila odškodnine nima nikakršnih odvetniških stroškov.