Fizične osebe

Odškodninsko pravo

Telesne poškodbe in njihove posledice imajo ogromen vpliv na življenje ne le poškodovance, temveč tudi na življenje njihovih družin, prijateljev in celo sodelavcev. Poleg telesne in čustvene travme, so pogoste tudi hude finančne posledice (ki izhajajo iz resnih poškodb), kot... Več

Kazensko pravo

Kazenskopravni sistem je lahko zastrašujoč. Ko so ljudje obtoženi kaznivega dejanja, ki lahko uniči življenje njim in njihovim družinam, je pomembno, da so odvetniki, ki jih zastopajo, dovolj kvalitetni; znati morajo uspešno določiti bistvo zadeve, voditi celoten proces in zaščititi... Več

Družinsko pravo

Redko katero področje prava je tako osebno in toliko napolnjeno s čustvi, kot so zadeve v zvezi z družino. Posamezniki, ki se soočajo z razvezo zakona ali razpadom izvenzakonske skupnosti, potrebujejo odvetnika, ki razume njihove potrebe in se zaveda čustvenega... Več

Civilno pravo

V naši odvetniški pisarni smo »sodni« odvetniki, ki uživamo v izzivu v sodni dvorani. Naši odvetniki so pravno odlično podkovani in dobro preizkušeni v praksi. Zastopamo stranke na Okrajnem, Okrožnem kot tudi na Višjem in Vrhovnem sodišču ter na Ustavnem... Več

Dedno pravo

Dedno pravo je lahko zelo zahtevno in kompleksno, še posebej pri zadevah, v katerih je dedičev veliko. Zakonito ali oporočno dedovanje – naši odvetniki imajo bogate izkušnje in znajo zaščititi pravice in interese naših strank v sodnih postopkih. Dedne zadeve... Več

Sosedski in mejni spori

Odnosi med sosedi in nasploh ljudmi, ki živijo blizu (tudi če niso sosedje), žal niso vedno dobri. Pogosti so spori zaradi poteka meje; sosed vas lahko moti, ko hodi čez vašo parcelo ali če gradi preblizu meje, lahko njegovo drevo... Več

Delovno in socialno pravo

Dobri odnosi med delavci in delodajalci so izjemno pomembni. Za delodajalce je vedno težje reševati vsakodnevne probleme in področja delovnega prava. Ker poznamo vse trike in napake delodajalcev, uspešno zastopamo tudi delavce; le-ti so v današnjem času vedno bolj ogroženi.... Več

Dolžniško-upniška razmerja in izvršbe

Zastopamo upnike v postopkih izterjave oz. realizacije njihovih pravic. Veliko dolžnikov se izogiba plačilu svojih obveznosti, skriva in prepisuje premoženje… Naši pravniki zaradi dolgoletnih izkušenj in prakse dobro poznajo številne trike, ki jih uporabljajo dolžniki, da bi se izognili poplačilu... Več

Stvarno pravo in nepremičnine

Stvarno pravo je lahko polno pasti. Mi imamo potrebno strokovno znanje za učinkovito varovanje interesov naši strank. Naši odvetniki obvladajo vse podrobnosti, ki so potrebne, da se določen posel realizira. Poskrbimo, da so pogodbe o nakupu ali prodaji stvari varne... Več

Dokumentacija

AVTOMOBILSKA NEZGODA Zaželeno je, da vso dokumentacijo, ki jo dostavite v pisarno, dostavite v enem izvodu. Dokumentacija naj bo zložena po datumih in urejena. Za urejanje odškodnine v prometnih nezgodah potrebujemo naslednjo dokumentacijo: 1. PODATKI O NASTANKU NEZGODE: podatke o... Več