Civilno pravo

V naši odvetniški pisarni smo »sodni« odvetniki, ki uživamo v izzivu v sodni dvorani.

Naši odvetniki so pravno odlično podkovani in dobro preizkušeni v praksi. Zastopamo stranke na Okrajnem, Okrožnem kot tudi na Višjem in Vrhovnem sodišču ter na Ustavnem sodišču in Evropskem sodišču za človekove pravice. Ko so vse možnosti za mirno rešitev spora izkoriščene in neuspešne, smo pripravljeni predano in vztrajno uveljavljati pravice naših strank na sodiščih ali jih braniti pred morebitnimi zahtevki zoper njih.

Kot odvetniki, ki smo si pridobili ugled zaradi ustvarjalnega in učinkovitega zastopanja, prilagajamo naše strategije potrebam naših strank in spreminjajoči se dinamiki posameznega primera. Naši odvetniki tesno sodelujejo s strankami za opredelitev končnega cilja, da ne bi po nepotrebnem podaljševali pravdnega postopka. To je pristop, ki zagotavlja ne samo uspeh na sodišču, ampak tudi zmago na stroškovno najučinkovitejši način.

Prizadevamo si, da smo vedno najbolje pripravljeni zastopniki v sodni dvorani. Naši odvetniki skrbno preučijo in tehtno uporabijo vsako dejstvo in vsak vidik primera za načrtovanje strategije in pristopa. Imamo tesno komunikacijo z našimi strankami ter med vsemi odvetniki znotraj pisarne, z namenom hitrega odziva na nov razvoj primera. Temeljita priprava na obravnave igra pomembno vlogo pri ohranjanju naše izjemne statistike dobljenih zapletenih primerov v civilnih pravdnih zadevah.