Dedno pravo

Dedno pravo je lahko zelo zahtevno in kompleksno, še posebej pri zadevah, v katerih je dedičev veliko. Zakonito ali oporočno dedovanje – naši odvetniki imajo bogate izkušnje in znajo zaščititi pravice in interese naših strank v sodnih postopkih.

Dedne zadeve se lahko zelo zakomplicirajo, ko se pojavijo npr.: vprašanja veljavnosti oporoke, vlaganja drugih oseb (ki niso dediči) v premoženje zapustnika, razdelitev dediščine… Naši odvetniki v tesnem sodelovanju s strankami znajo podati dober praktičen nasvet in zadevo voditi tako, da dosežejo najboljše rezultate za naše stranke.

Dedno pravo pa ni aktualno le po smrti zapustnika. Že v času življenja je pametno, da se stranka posvetuje z odvetnikom o tem, kako sestaviti veljavno oporoko ter jo zapisati tako, da bo v njej izražena prava in resnična volja in da bo tako učinek oporoke v praksi resnično takšen, kot si človek želi (npr.: če želi človek določeno osebo izključiti iz dedovanja, se lahko zgodi, da kot laik ne bo znal zapisati takšnega besedila oporoke, ki bi doseglo takšen namen in bi lahko izključeni dedič oporoko po smrti izpodbil…). Naši odvetniki znajo sestaviti tudi najbolj zahtevne oporoke, katerih posledice bodo natanko takšne, kakršne si stranka želi.

Svetujemo, kako lahko premožni starši učinkovito poskrbijo za finančno prihodnost svojih mladoletnih otrok; da tudi v primeru ločitve in vojne staršev za premoženje otroci ohranijo premoženje, kar jim je namenjeno. Po potrebi uredimo davčno optimiranje. Vzpostavimo finančne strukture, ki zagotavljajo, da bo premoženje služilo otrokom daljši čas in da ne bo izpuhtelo takoj po smrti staršev.