Dokumentacija

AVTOMOBILSKA NEZGODA

Zaželeno je, da vso dokumentacijo, ki jo dostavite v pisarno, dostavite v 4 izvodih. Dokumentacija naj bo zložena po datumih in urejena v 4 enake komplete.

Za urejanje odškodnine v prometnih nezgodah potrebujemo naslednjo dokumentacijo:

1. PODATKI O NASTANKU NEZGODE:

 • podatke o vozilu, v katerem ste bili poškodovani (reg. številka, lastnik vozila ob nesreči, zavarovalnica, pri kateri je bil avtomobil zavarovan in fotokopijo ali številko zavarovalne police),
 • podatke o vozilu, ki je nesrečo povzročilo (lastnik vozila, voznik vozila ob nesreči, reg. številka vozila, zavarovalnica, pri kateri je bil avtomobil zavarovan in številko zavarovalne police),
 • zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti (če ste opravili preizkus za alkoholiziranost),
 • policijski zapisnik (če ga lahko dobite),
 • številko spisa pri Sodniku za prekrške ali številko kazenskega spisa na sodišču (če je bil uveden kazenski postopek proti povzročitelju),

To dokumentacijo dostavite, če jo imate. Če je nimate, oz. je ne morete pridobiti, je ni treba dostavljati, ampak jo bomo pridobili mi.

Če uveljavljate nesrečo iz AO PLUS zavarovanja (če ste bili sami krivi):

 • vso dokumentacijo, ki je navedena zgoraj pod točko A
 • fotokopijo vozniškega dovoljenja,
 • fotokopijo prometnega dovoljenja,
 • če še niste škode na avtomobilu prijavili zavarovalnici, pa tudi kuponček zavarovalne police v originalu.

2. PODATKI O UTRPELIH TELESNIH POŠKODABAH IN POSLEDICAH:

Za vse poškodbe morate dostaviti KOMPLETNO zdravstveno dokumentacijo :

 • vse izvide od vseh specialističnih pregledov,
 • fizioterapevtske kartončke – originalne in v 2 fotokopijah,
 • zdravniško potrdilo o končanem zdravljenju z označenim trajanjem bolniškega staleža oz. nesposobnosti za delo, (zdravniško potrdilo dobite pri vašem osebnem zdravniku)
 • fotokopijo ambulantnega kartona ali izpis osebnega zdravnika o tem, kolikokrat ste bili pri njemu na kontrolah
 • vso drugo zdravstveno dokumentacijo, ki ste jo dobili v zvezi s to nesrečo.

Napišite natančno izjavo o tem, kdaj in ob kakšnih prilikah se vam pojavljajo še bolečine v poškodovanih delih telesa (pri kakšnih opravilih na delu, pri delu doma, pri rekreativnih dejavnostih, slabo vreme …)

Opišite vse neugodnosti, ki ste jih prestali v času zdravljenja – nošnja ovratnice za vrat, nošnja mavca, uporaba bergel, ležanje v bolnici, fizioterapija, jemanje tablet proti bolečinam, pregledi pri zdravniku …

Natančno opišite trajne posledice, ki jih imate zaradi te nesreče (manjša moč v rokah, omejena gibljivost vratu, rok, nog, glavoboli, brazgotine, slabši vid, živčnost, slabša koncentracija, razdražljivost…), natančno opišite katerih opravil sedaj zaradi tega ne morete več početi, npr.: športno rekreativne dejavnosti, razni hobiji, dela doma, delo v službi… Če ste se s kakšnim športom ukvarjali aktivno, predložite potrdilo kluba o tem, da ste bili član. Opišite tudi opravila, ki jih sicer še lahko počnete, jih pa počnete veliko težje (vožnja z avtom, gospodinjska opravila ..).

3. PODATKI O UTRPELI PREMOŽENJSKI ŠKODI:

 • izjava o POTNIH STROŠKIH V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM

To izjavo lahko napišete na roko, vendar čitljivo. Opisati morate, kam in zakaj vse ste se vozili in koliko km predstavlja posamezna relacija, na koncu pa sešteti vse km. Izjava mora imeti podpis in datum.

 • izjava o UNIČENIH OBLAČILIH

Če ste imeli v nesreči uničena oblačila, napišite izjavo o tem. V izjavi je potrebno natančno opredeliti katera oblačila (bunda, hlače, srajca …, barva, znamka, starost oblači,) in kako so bila uničena; ter koliko so bila ta oblačila ob nesreči vredna. Potem morate vse skupaj sešteti. Če imate še račune o nakupu teh oblačil, jih priložite. Izjava mora imeti podpis in datum. (Uničena oblačila hranite doma, če jih bo potrebno predložiti na vpogled zavarovalnici).

Če ste v nesreči imeli uničene še kakšne druge stvari in predmete, napišite izjavo tudi o tem. Po možnosti priložite račune ali predračune za uničene stvari.

 • POTRDILO O PRIKRAJŠANJU NA NETTO PLAČI.

To potrdilo dobite pri vašem delodajalcu, v službi za obračun osebnih dohodkov ali v računovodstvu. Iz potrdila mora biti razvidno, koliko časa ste bili v bolniškem staležu in za kolikšen znesek ste v tem času bili prikrajšani na netto plači.

DELOVNA NEZGODA

Zaželeno je, da vso dokumentacijo, ki jo dostavite v pisarno, dostavite v 4 izvodih. Dokumentacija naj bo zložena po datumih in urejena v 4 enake komplete.

Za urejanje odškodnine v delovnih nezgodah potrebujemo naslednjo dokumentacijo:

1. PODATKI O NASTANKU NEZGODE:

 • prijavo poškodbe pri delu
 • fotokopijo prijave škodnega primera odgovornosti,
 • zapisnik službe za varstvo pri delu,
 • mnenje službe za varstvo pri delu,
 • nadzornikovo prijavo nesreče.

To dokumentacijo dostavite, če jo imate. Če je nimate, oz. je ne morete pridobiti, je ni treba dostavljati, ampak jo bomo pridobili mi.

2. PODATKI O UTRPELIH TELESNIH POŠKODABAH IN POSLEDICAH:

Za vse poškodbe morate dostaviti KOMPLETNO zdravstveno dokumentacijo :

 • vse izvide od vseh specialističnih pregledov,
 • fizioterapevtske kartončke – originalne in v 2 fotokopijah,
 • zdravniško potrdilo o končanem zdravljenju z označenim trajanjem bolniškega staleža oz. nesposobnosti za delo, (zdravniško potrdilo dobite pri vašem osebnem zdravniku)
 • fotokopijo ambulantnega kartona ali izpis osebnega zdravnika o tem, kolikokrat ste bili pri njemu na kontrolah
 • vso drugo zdravstveno dokumentacijo, ki ste jo dobili v zvezi s to nesrečo.

Napišite natančno izjavo o tem, kdaj in ob kakšnih prilikah se vam pojavljajo še bolečine v poškodovanih delih telesa (pri kakšnih opravilih na delu, pri delu doma, pri rekreativnih dejavnostih, slabo vreme …)

Opišite vse neugodnosti, ki ste jih prestali v času zdravljenja – nošnja ovratnice za vrat, nošnja mavca, uporaba bergel, ležanje v bolnici, fizioterapija, jemanje tablet proti bolečinam, pregledi pri zdravniku …

Natančno opišite trajne posledice, ki jih imate zaradi te nesreče (manjša moč v rokah, omejena gibljivost vratu, rok, nog, glavoboli, brazgotine, slabši vid, živčnost, slabša koncentracija, razdražljivost…), natančno opišite katerih opravil sedaj zaradi tega ne morete več početi, npr.: športno rekreativne dejavnosti, razni hobiji, dela doma, delo v službi… Če ste se s kakšnim športom ukvarjali aktivno, predložite potrdilo kluba o tem, da ste bili član. Opišite tudi opravila, ki jih sicer še lahko počnete, jih pa počnete veliko težje (vožnja z avtom, gospodinjska opravila ..).

3. PODATKI O UTRPELI PREMOŽENJSKI ŠKODI:

 • izjava o POTNIH STROŠKIH V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM

To izjavo lahko napišete na roko, vendar čitljivo. Opisati morate, kam in zakaj vse ste se vozili in koliko km predstavlja posamezna relacija, na koncu pa sešteti vse km. Izjava mora imeti podpis in datum.

 • izjava o UNIČENIH OBLAČILIH

Če ste imeli v nesreči uničena oblačila, napišite izjavo o tem. V izjavi je potrebno natančno opredeliti katera oblačila (bunda, hlače, srajca …, barva, znamka, starost oblači,) in kako so bila uničena; ter koliko so bila ta oblačila ob nesreči vredna. Potem morate vse skupaj sešteti. Če imate še račune o nakupu teh oblačil, jih priložite. Izjava mora imeti podpis in datum. (Uničena oblačila hranite doma, če jih bo potrebno predložiti na vpogled zavarovalnici).

Če ste v nesreči imeli uničene še kakšne druge stvari in predmete, napišite izjavo tudi o tem. Po možnosti priložite račune ali predračune za uničene stvari.

 • POTRDILO O PRIKRAJŠANJU NA NETTO PLAČI.

To potrdilo dobite pri vašem delodajalcu, v službi za obračun osebnih dohodkov ali v računovodstvu. Iz potrdila mora biti razvidno, koliko časa ste bili v bolniškem staležu in za kolikšen znesek ste v tem času bili prikrajšani na netto plači.

Če opravljate dejavnost kot s.p. pa je potrebno dostaviti ustrezna potrdila, koliko ste imeli manjši dohodek za čas bolniškega staleža, oz.:

 • odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti za leto, v katerem ste imeli nesrečo,
 • dohodninski odločbi za pretekli dve leti.
 • ustrezna dokazila o plačilu prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje (glede na to, da si mora s.p. dajatve iz naslova socialnega, pokojninskega ter zdravstvenega zavarovanja v obdobju meseca in pol plačati sam)
 • če ste z zaradi poškodb morali najeti drugo delo silo, ki vas je nadomeščala, pa tudi pogodbo o najemu delovne sile ter ustrezne plačilne liste.

Če opravljate dejavnost kot s.p. pa je potrebno dostaviti ustrezna potrdila, koliko ste imeli manjši dohodek za čas bolniškega staleža, oz.:

 • odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti za leto, v katerem ste imeli nesrečo,
 • dohodninski odločbi za pretekli dve leti.
 • ustrezna dokazila o plačilu prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje (glede na to, da si mora s.p. dajatve iz naslova socialnega, pokojninskega ter zdravstvenega zavarovanja v obdobju meseca in pol plačati sam)
 • če ste z zaradi poškodb morali najeti drugo delo silo, ki vas je nadomeščala, pa tudi pogodbo o najemu delovne sile ter ustrezne plačilne liste.

DRUGE NEZGODE

Zaželeno je, da vso dokumentacijo, ki jo dostavite v pisarno, dostavite v 4 izvodih. Dokumentacija naj bo zložena po datumih in urejena v 4 enake komplete.

Za urejanje odškodnine v ostalih nezgodah potrebujemo naslednjo dokumentacijo:

1. PODATKI O NASTANKU NEZGODE:

 • kje se je nezgoda zgodila (opis kraja in okoliščin)
 • zakaj je prišlo do nezgode
 • priče nezgode
 • policijski zapisnik, če obstaja

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Brezplačna pravna pomoč predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati.

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.

Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve (Zakon o socialnem varstvu).

Oseba, ki je po zakonsko določenimi pogoji upravičena do takšne pomoči, jo lahko koristi za celotno ali delno pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Vsakdo, ki je lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu.

Brezplačno pravno pomoč izvajajo na okrožnih sodiščih po Sloveniji skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči.

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo;
 • tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;
 • drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
 • nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;
 • druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Za katere zadeve se lahko pomoč dodeli?

 • za pravno svetovanje, ki presega prvi pravni nasvet;
 • za sestavo, overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, dejstvih in izjavah;
 • za pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne poravnave;
 • za pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči na prvi in drugi stopnji;
 • za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi;
 • za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno pritožbo;
 • za pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi sodišči;
 • za pravno svetovanje in zastopanje pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti;
 • kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Kje zaprositi in kako?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči prosilec vloži praviloma na okrožnem sodišču, pristojnem za prosilca, glede na naslov stalnega bivališča in sicer pisno na obrazcu.

Obrazec se dobi v naši pisarni, pri strokovnih službah za brezplačno pravno pomoč, v knjigarnah ter tudi na spletu.

V kolikor se odločite za našo pomoč, vam izdamo tudi potrebno soglasje, ki ga priložite k vlogi, in s katerim je nato odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči dodeljena neposredno Odvetniku Boštjanu Verstovšku.

Za potrebe opravljanja storitev brezplačne pravne pomoči je organ za brezplačno pravno pomoč dolžan sam pridobiti podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Podatkov oziroma dokazil iz prejšnjega odstavka organi za brezplačno pravno pomoč ne smejo zahtevati od prosilcev.

Kaj je potrebno priložiti k prošnji?

 • Dokazilo o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej za prosilca ali družinske člane,
 • dokazila o podatkih, ki predstavljajo davčno tajnost prosilca ali njegove družine, če prosilec ali družinski član odkloni, da te podatke po uradni dolžnosti pridobi organ za brezplačno pravno pomoč,
 • dokazila o odhodkih in drugih bremenih.

SODNE TAKSE

Ob vložitvi tožbe ali kakšne druge vloge, s katero se začne postopek pred sodiščem prve ali druge stopnje, je potrebno za delo sodišča plačati sodno takso.

Ta se plača ob vložitvi tožbe ali ob vložitvi katerekoli druge vloge, s katero se začne postopek pred sodiščem na prvi ali drugi stopnji, razen v zakonsko določenih izjemah. Višina takse je določena v Zakonu o sodnih taksah (ZST-1), in je odvisna od vrednosti spornega predmeta.

Ponovno se plača sodna taksa ob vložitvi pritožbe, višina pa je odvisna od višine zneska, za katerega se želite pritožiti. Enako velja ob vložitvi izrednega pravnega sredstva, to je, v kolikor boste želeli zoper sodbo Višjega sodišča vložiti revizijo, oziroma predlog za dopustitev revizije.

Zgolj za primer: znesek sodne takse za postopek pred sodiščem na prvi stopnji za plačilo odškodnine, ob vrednosti spornega predmeta 5.000,00 EUR znaša 240,00 EUR, ta znesek je potrebno plačati ob vložitvi tožbe. Ob vložitvi pritožbe pred sodiščem druge stopnje ob vrednosti spornega predmeta 5.000,00 EUR (če se pritožujete zoper znesek 5.000,00 EUR), je potrebno zopet plačati sodno takso v znesku 240,00 EUR in v primeru vlaganja izrednega pravnega sredstva, predloga za dopustitev revizije, ob vrednosti predmeta na revizijski stopnji 5.000,00 EUR znaša sodna taksa 80,00 EUR. Glede na to, da je višina sodne takse odvisna od vrednosti spornega predmeta, je ob večji vrednosti spornega predmeta taksa seveda višja.

Ker gre za precej visok znesek, imajo ljudje, ki so šibkega premoženjskega stanja, po določilih Zakona o pravdnem postopku možnost, da jih sodišče oprosti plačila sodnih taks. V ta namen je potrebno vložiti predlog ob vložitvi tožbe na prepisanem obrazcu, ki ga izpolni vložnik in priloži še naslednjo dokumentacijo:

 • potrdilo o povprečnem mesečnem neto osebnem dohodku za zadnje 3 mesece, to potrdilo dobite v podjetju, kjer ste zaposleni.

V primeru, da niste zaposleni pa dostavite potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da ste prijavljeni kot iskalec zaposlitve ter potrdilo Zavoda za zaposlovanje, koliko znaša višina nadomestila za čas brezposelnosti, ki ga prejemate oziroma potrdilo istega zavoda, da vam nadomestilo ne pripada.

V kolikor ste upokojeni, pa dostavite zadnje tri odrezke o višini pokojnine, ki jo prejemate.

V kolikor ste dijak ali študent, dostavite potrdilo o vpisu in potrdilo o prejemkih, ki ste jih prejeli preko študentskega servisa.

Našteto dokumentacijo. je potrebno priskrbeti in dostaviti tako za vas, kot tudi za vašega zakonca ali izvenzakonskega partnerja, oziroma za vse, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu.

V primeru, da uveljavljajo plačilo odškodnine mladoletni otroci, pa zgoraj našteto dokumentacijo dostavite za otrokove starše.

Če morate preživljati mladoletne otroke ali pa tudi polnoletne otroke, priložite potrdila o plačevanju preživnine.

Glede na določila Zakona o pravdnem postopku je potrebno vsako prošnjo za oprostitev plačila sodnih taks dokumentirati z zgoraj navedenimi listinami, saj sodišče o prošnji za oprostitev sodne takse odloči po vložitvi tožbe brez obravnave in brez zaslišanja strank in mora torej imeti na razpolago podatke o vašem premoženjskem stanju.

Brez zgoraj navedene dokumentacije bo sodišče vašo prošnjo za oprostitev plačila sodnih taks enostavno zavrnilo, vi pa boste morali plačati sodno takso, ne glede na to, ali ste jo dejansko zmožni plačati ali ne.

VZORCI IZJAV

IZJAVA O STROŠKIH PREVOZOV ZARADI NESREČE Z DNE …

Spodaj podpisani Peter Veliki, stanujoč Kompole 1, 3220 Štore izjavljam, da sem imel zaradi voženj na zdravniške kontrolne preglede, fizioterapevtske vaje v obdobju od 21.2.2001 do vključno 30.3.2001 naslednje stroške prevozov:

1. Kontrole v SB Celje (relacija Kompole-Celje, relacija v eno smer 7 km, v obe 14 km)

 • 21.02.2001
 • 23.02.2001
 • 27.02.2001

Skupaj kilometrina v obe smeri: 3 x 14 = 42 km

2. Kontrole v ambulanti lečečega zdravnika (relacija Kompole-ZD Štore, relacija v eno smer 2 km, v obe 4 km)

 • 21.02.2001
 • 26.02.2001
 • 05.03.2001
 • 10.03.2001
 • 30.3.2001

Skupaj kilometrina v obe smeri: 5 x 4 = 20 km

3. Fizioterapevtske vaje (relacija Kompole – ZD Celje, relacija v eno smer 7 km, v obe 14 km)

 • 28.02.2001 do vključno 9.3.2001 (10 x)

10 x 14 km = 140 km

Skupaj prevoženi kilometri zaradi zgoraj navedenih specificiranih predlogov znaša 202 km.

Kilometrina torej znaša: 202 km x 0,37 EUR/km = 74,74 EUR

Kompole, 21.03.2002

TOŽBE NA EVROPSKO SODIŠČE

Potrebujemo vso dokumentacijo (vloge tožeče stranke, vloge tožene stranke in vsa pisanja sodišča), zloženo po datumih, od najstarejšega do najnovejšega, v treh kompletih.