Dolžniško-upniška razmerja in izvršbe

Zastopamo upnike v postopkih izterjave oz. realizacije njihovih pravic. Veliko dolžnikov se izogiba plačilu svojih obveznosti, skriva in prepisuje premoženje… Naši pravniki zaradi dolgoletnih izkušenj in prakse dobro poznajo številne trike, ki jih uporabljajo dolžniki, da bi se izognili poplačilu obveznosti. Če dolžnik ni plačilno sposoben, se uspešno pogajamo o plačilnih pogojih in poskrbimo, da se dolžnikovo premoženje blokira v korist upnika. Naš glavni cilj je, da lahko našim strankam pokažemo rezultat. Zato postopke vodimo racionalno, brez nepotrebnega povzročanja stroškov.

Zastopamo tudi dolžnike. Naši pravniki poskrbijo, da dolžnik ne plača več, kot je dolžen; ali da ne plača neutemeljeno. Če je dolžnik prezadolžen, se pogajamo z upnikom za najugodnejše pogoje vračila dolga, ter za delni odpust dolga.

Uredimo izvršbe nedenarnih terjatev – kot so npr. izselitev iz stanovanja; realizacijo stikov med otrokom in staršem,…

Primeri storitev:

 Zastopanje upnikov:

  • izterjava terjatev na podlagi verodostojne listine (račun, izpisek odprtih postavk, ček, menica) ali izvršilnega naslova (sodna odločba, sodna poravnava, notarski zapis),
  • predlaganje sredstev zavarovanja terjatev (predhodna in začasna odredba),
  • poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnika.

Zastopanje dolžnikov:

  • priprava ugovorov zoper sklep o izvršbi ter zastopanje v postopku pred sodiščem,
  • pogajanja z upnikom o ugodnih plačilnih pogojih in sklenitev poravnave.