Družinsko pravo

Redko katero področje prava je tako osebno in toliko napolnjeno s čustvi, kot so zadeve v zvezi z družino. Posamezniki, ki se soočajo z razvezo zakona ali razpadom izvenzakonske skupnosti, potrebujejo odvetnika, ki razume njihove potrebe in se zaveda čustvenega vpliva, ki ga ima razveza, hkrati pa ima praktičen, življenjski in učinkovit pristop.

Naša odvetniška pisarna dobro razume osebne in finančne težave, ki jih občutijo posamezniki, ko gredo skozi ločitve in razveze. Z dolgoletnimi izkušnjami z razvezo, delitvijo premoženja in urejanjem skrbništva nad otroki, so odvetniki v našem oddelku za družinsko pravo združili skrben in občutljiv pristop z odločnostjo in strokovnim znanjem, z namenom doseganja najboljših rezultatov za naše stranke.

Ob razumevanju, da je osebna in družinska situacija vsake stranke drugačna, bomo pozorno prisluhnili njihovim težavam in prilagodili svoje storitve specifičnim ciljem vsake stranke. Naj gre za katerokoli zadevo iz področja družinskega prava, naši odvetniki posedujejo strateško razmišljanje, potrebno za vodenje stranke skozi izredno težko obdobje njenega življenja.

Primeri storitev:

Razveza zakonske skupnosti

Uredimo razvezo zakonske zveze z vložitvijo razvezne tožbe, ali z uskladitvijo elementov za sporazumno razvezo zakonske zveze.

V primeru razpada izvenzakonske skupnosti uredimo premoženjskopravna razmerja.

Dodelitev mladoletnih otrok v varstvo, vzgojo in oskrbo

Stranko zastopamo v postopkih urejanja skrbništva nad mladoletnimi otroci – kateremu od staršev se otrok dodeli v varstvo in vzgojo. Za uspešen potek postopka je pomembno, da se stranka takoj ob razpadu skupnosti staršev oglasi v odvetniški pisarni, še pred opravo razgovora na Centru za socialno delo; nemudoma je potrebno urediti vprašanje obsega stikov in način izvajanja stikov.

Urejanje obsega stikov, sprememba stika

Ob razpadu skupnosti staršev, je potrebno poleg vprašanja dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in oskrbo, rešiti še vprašanje določitve načina in obsega stikov otroka s staršem; hitro ukrepanje je nujno in potrebno, da se obdrži pristna naveza in stik otroka s tistim staršem, s katerim otrok ne biva več; ter tudi v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, je potrebno urediti spremembo stikov na način, da so stiki v korist otrok.

Določitev preživnine, ter zvišanje/znižanje preživnine

preživninska obveznost je obveza starša po določbah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij; višina preživnine pa je odvisna na eni strani od potreb otroka in od zmožnosti starša prispevati k preživljanju otroka.

Delitev skupnega premoženja

Po razvezi zakonske zveze ali razpadu izvenzakonske skupnosti uredimo delitev premoženja, ki je skupna last bivših partnerjev. Zaščitimo posebno premoženje stranke, ki ni predmet delitve. Če je potrebno, dokazujemo, da je naša stranka prispevala več k nastanku skupnega premoženja, kot nasprotna stranka.

Predporočne pogodbe in delitve premoženja v času trajanja zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti

Stankam, ki imajo svoje posebno premoženje že pred poroko ali nastankom izvenzakonske skupnosti, uredimo, da ga že pred poroko učinkovito in pošteno zavarujejo za primer ločitve.

Sestavimo sporazume o delitvi premoženja med trajanjem zakonske zveze ali izvezakonske skupnosti, kar je posebej pomembno, če se eden od partnerjev prezadolži, da lahko drugi ohrani svoj del premoženja v primeru rubeža.

Skladi in fundacije za otroke in/ali družino

Svetujemo, kako lahko premožni starši učinkovito poskrbijo za finančno prihodnost svojih mladoletnih otrok; da tudi v primeru ločitve in vojne staršev za premoženje otroci ohranijo premoženje, kar jim je namenjeno. Po potrebi uredimo davčno optimiranje. Vzpostavimo finančne strukture, ki zagotavljajo, da bo premoženje služilo otrokom daljši čas in da ne bo izpuhtelo takoj po smrti staršev.