Kazensko pravo

Kazenskopravni sistem je lahko zastrašujoč. Ko so ljudje obtoženi kaznivega dejanja, ki lahko uniči življenje njim in njihovim družinam, je pomembno, da so odvetniki, ki jih zastopajo, dovolj kvalitetni; znati morajo uspešno določiti bistvo zadeve, voditi celoten proces in zaščititi pravice obtožencev.

Naši odvetniki uporabljajo svoje znanje in izkušnje tako, da pripravijo agresivno obrambo stranke, imajo poglobljeno znanje o kazenskopravnem sistemu in poznajo različne taktike tožilstva. Vse to znajo uspešno uporabiti za učinkovito zastopanje naših strank v kazenskih postopkih.

Ves čas zastopanja smo v pogostih stikih s stranko, saj smo prepričani, da učinkovita komunikacija vodi k najboljšim rezultatom. Naše stranke so aktivni udeleženci v svojih zadevah, prav tako si sami od njih prizadevamo pridobiti čim več podatkov. Vse to nam pomaga, da stranki nudimo optimalno obrambo. Tudi če je stranka obsojena, lahko razne olajševalne okolišine pozneje služijo kot razlog za čim milejšo kazen.

Naši kazenski odvetniki se v imenu stranke tudi pogajajo s tožilstvom za čim nižje kazni in stroške. Imamo izkušnje in znanje, da z argumenti prepričamo tožilce, da se tudi v primeru krivde pogodimo za blage kazni.

V kazenskih postopkih zastopamo tudi oškodovance – žrtve kaznivih dejanj. Kvalitetno zastopanje oškodovanca lahko bistveno pripomore k obsodilni sodbi za storilca kaznivega dejanja, saj državni tožilci včasih niso dovolj vztrajni ali motivirani. Uspešna obsodba storilca za žrtev ne pomeni le moralnega zadoščenja, ampak tudi pravico do odškodnine.

Čeprav je kazenski postopek namenjen temu, da nedolžni niso obsojeni, se sodne zmote in krivice v praksi vseeno dogajajo. Najvažnejši pravni nasvet za vse, ki so osumljeni kaznivega dejanja: molčite! Z nobenim kriminalistom, policistom, tožilcem, sodnikom, novinarjem,… ne govorite. Pravica do molka je vaša ustavna pravica. Zahtevajte odvetnika. Ne glede na to, kaj vas kdo sprašuje ali vam govori, je pameten odgovor edino: „Zahtevam odvetnika“.

Primeri storitev:

Huda kazniva dejanja

Pripravimo obrambo strank, ki so soočene z obtožbami hudih kaznivih dejanj (kot. npr. umor, posilstvo, telesne poškodbe, spolne zlorabe, rop, tatvina, zlorabe položaja,…). Nudimo zastopanje pred kazenskimi sodišči po celi državi.

Zagotovimo, da naše stranke razumejo svoje pravice in jih uporabijo ter da so deležne vsakršne zaščite, ki jo omogoča zakonodaja.

V postopke pritegnemo izvedence različnih strok; v skupnem sodelovanju se najbolje potrudimo pripraviti dokaze, ki našim strankam omogočijo doseči oprostilno sodbo.

Kazniva dejanja belih ovratnikov

Naša ekipa odvetnikov in zunanjih strokovnjakov pomaga strankam, ki so obtožene raznih poslovnih kaznivih dejanj, kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, zoper pravni promet, zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, kot so npr. goljufije, davčne utaje, podkupnine, pa tudi internetna kazniva dejanja,…

Takšni primeri so praviloma izjemno zapleteni, kompleksni, z veliko pričami in zapletenimi finančnimi dokumenti. Velikokrat moramo angažirati tudi zunanje strokovnjake, kot so npr. finančni izvedenci, davčni svetovalci,…

Z vsako stranko tesno sodelujemo in dogovorimo strategijo, kako voditi učinkovito obrambo. Naš cilj je, da zagotovimo, da imajo obtožbe in kazenski postopek čim manjši vpliv na osebno in družinsko življenje stranke, ter na njen poklicni in finančni položaj. Z vsako stranko podrobno proučimo rizike in možne koristi.

Družina

Naši odvetniki so izjemno izkušeni na področju kaznivih dejanj, ki so povezana z družinskim življenjem, borbo za otroke in premoženje,… Gre za zelo občutljivo področje, ko običajno ena stran lažno obtožuje našo stranko; ponavadi gre za maščevalnost, podtikanje, izsiljevanje, preprečevanje stikov med otroci in starši,… Uničeni osebni odnosi povzročijo hude obtožbe, ki lahko pripeljejo do prave vojne. Včasih je potrebno urediti tudi prepoved približevanja.

Takšni primeri zahtevajo podrobno proučitev osebnih odnosov in družinskih okoliščin. Velikokrat je odločilno kvalitetno zaslišanje prič ali izvedencev. Pogosto gre za besedo obtožujočega proti besedi obdolženca. Naši odvetniki imajo potrebne izkušnje, znanje in pristop, da lahko zagotovijo najboljšo obrambo.