Odškodninsko pravo

Telesne poškodbe in njihove posledice imajo ogromen vpliv na življenje ne le poškodovance, temveč tudi na življenje njihovih družin, prijateljev in celo sodelavcev. Poleg telesne in čustvene travme, so pogoste tudi hude finančne posledice (ki izhajajo iz resnih poškodb), kot so izgubljeni dohodek, zdravstveni stroški, zmanjšan zaslužek in drugo. Žal se morajo poškodovanci posvetiti reševanju teh vprašanj že od trenutka, ko se zgodi nesreča, pa tudi v tednih, mesecih ali celo letih okrevanja po poškodbah.

Naši odvetniki uspešno pomagajo strankam, da se skozi to obdobje, ki je pogosto eno izmed najbolj bolečih, neprijetnih in težkih obdobij v njihovem življenju, čim lažje prebijejo. Naša ekipa odvetnikov je prizadevno in uspešno zastopala že na desettisoče oškodovancev v preteklih letih. Strankam vodimo vse postopke od začetka do konca in smo jim na voljo vedno, ko nas potrebujejo.

Zavedamo se, da je vsaka stranka in vsaka nezgoda edinstven primer, kar pomeni tudi edinstven sklop okoliščin. Zaradi tega vedno pozorno poslušamo naše stranke in se trudimo spoznati njih in njihove družine. Vsak primer obravnavamo zelo osebno. Trudimo so ohraniti prijazno, profesionalno okolje, kjer se naše stranke počutijo varno in dobro. Potrudimo se, da stranke čim bolj razumejo svoje pravice, postopke in problematiko. Naše dolgoletne in tudi lastne izkušnje nam poleg odličnega pravnega zastopanja omogočajo tudi, da strankam priporočamo dobre specialiste za uspešno rehabilitacijo telesnih in psihičnih posledic. Naš glavni cilj je zaščita pravic naših strank in zagotovitev, da se njihovo življenje vrne nazaj na pravo pot.

Primeri storitev:

NEZGODNA SMRT

Naša pisarna ima dolgo zgodovino obravnavanja primerov, v katerih je prišlo do smrti bližnjega zaradi nepravilnega, nepremišljenega oziroma malomarnega ravnanja s strani druge osebe, ne glede no to, ali je odgovorna fizična oseba ali podjetje.

Preživeli družinski člani so upravičeni do odškodnine za kritje stroškov zdravljenja pokojnega člana pred smrtjo ter pogrebnih stroškov.

Vsi bližnji družinski člani (starši, otroci, v določenih primerih tudi bratje in sestre ter stari starši in vnuki) so upravičeni tudi do odškodnine zaradi duševnih bolečin ob izgubi bližnjega, če je za smrt odgovorna tretja fizična ali pravna oseba. Odškodnina se družinskim članom izplača glede na njihovo razmerje do pokojnega, dokazovanje tega razmerja in pridobitev primernega denarnega nadomestila pa je delo naših strokovnjakov.

Uredimo tudi izplačilo zavarovalnine po raznih policah nezgodnih zavarovanj.

Pri reševanju smrtnega primera vam naši pravniki pomagajo tudi pri obravnavi celotnega postopka dedovanja in ostalih obveznosti, s katerimi se morate srečati po smrti vašega bližnjega.

Po smrti ljubljene osebe lahko banke in drugi upniki vzpostavijo stik z družinskimi člani za izterjavo pokojnikovih dolgov. Naši odvetniki pomagajo strankam, da ugotovimo, ali je te zapustnikove dolgove smiselno plačati ali ne, saj je plačilo zapustnikovih dolgov lahko dolžnost dedičev – lahko pa tudi ni.

 

HUDE TELESNE POŠKODBE

Naši odvetniki imajo izjemno bogate in dolgoletne izkušnje pri obravnavanju hudih telesnih poškodb, kot so:

 • možganske poškodbe,
 • izgube okončin ali drugih delov telesa,
 • poškodbe hrbtenice in posledične paralize,
 • izgube vida ali sluha,
 • zlomi rok, nog in drugih kosti,
 • hude psihološke posledice,
 • druge življenje-spreminjajoče poškodbe.

Tovrstne poškodbe imajo uničujoč učinek na življenje poškodovancev in njihovih bližnjih. Enako kot pri smrti, so tudi pri hudih telesnih poškodbah svojci upravičeni do odškodnine zaradi duševnih bolečin, ki jih trpijo zaradi hude invalidnosti bližnjega (npr.: mati, katere sin je paraplegik…)

Po hudih telesnih poškodbah lahko tudi po daljšem obdobju pride do nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja oškodovanca; v takšnem primeru lahko uredimo dodatno odškodnino zaradi poslabšanja.

Pomembno je tudi, da v takšnih primerih stopijo stranka ali njeni bližnji v kontakt z nami čim prej oziroma še pred zaključkom zdravljenja. Razlog je, da se pri tovrstnih poškodbah v večini primerov razvijejo tudi hude psihične oziroma duševne posledice, ki pa se lahko pokažejo šele v tednih ali celo mesecih po poškodbi. Naše izkušnje na tem področju pomagajo strankam prepoznati in razumeti te simptome ter hkrati svetovati, kako se spoprijeti s tovrstnimi težavami.

 

PROMETNE NEZGODE

Prometne nezgode so žal nekaj vsakdanjega. Rezultat je lahko samo materialna škoda, v večini primerov pa so povezane še s telesnimi poškodbami ter duševnimi in psihološkimi posledicami. V naši pisarni obravnavamo takšne primere vsakodnevno, pri čemer smo glede odškodnin ena največjih odvetniških pisarn. Naše bogate izkušnje pomagajo strankam dobiti najvišjo možno odškodnino za njihove telesne in duševne bolečine, strah ter trajno zmanjšanje življenjskih aktivnosti. V zapletenih primerih, ko je sporna krivda za nezgodo, vztrajno in zavzeto dokazujemo odgovornost nasprotne stranke. Zastopamo pešce in kolesarje, ki jih poškodujejo motorna vozila. Pogosto obravnavamo primere udeležbe motoristov v hudih prometnih nesrečah.

Vsak posamezni primer skrbno pregledamo in se osredotočimo na uspešno zastopanje strankinih interesov pri poravnalnih pogajanjih ali na sodišču.

 

DELOVNE NEZGODE

Žal so delovne nezgode pogoste. Večina delodajalcev ima slabo urejeno varnost pri delu.

Obravnavamo vse vrste delovnih nezgod – poškodbe na vseh vrstah delovnih strojev, proizvodnih linijah, premogovnikih, dela na višini (na strehi, na gradbenih odrih, na lestvah, …), poškodbe z raznimi delovnimi sredstvi (noži, ročna orodja, …). Pogosto je potrebno v sodnih postopkih dokazovati odgovornost delodajalcev, pa tudi npr. naročnikov, izvajalcev, lastnikov objektov, … Zastopamo tudi oškodovance, ki jim je nastala škoda zaradi poklicne bolezni.

Naše bogate izkušnje na tem področju nam omogočajo uspešno zastopanje naših strank.

 

PADCI NA ZASEBNIH IN JAVNIH POVRŠINAH

Naši odvetniki imajo številne izkušnje z urejanjem odškodnin pri padcih na zasebnih ali javnih površinah. Do odškodnine ste upravičeni vedno, kadar je za nastanek nezgode odgovorna druga oseba. Poudarjamo, da je določitev odgovornosti izredno komplicirana zadeva in se velikokrat izkaže, da je za vaše poškodbe vseeno mogoče izterjati odškodnino, čeprav na prvi pogled zgleda, kot da je krivda za nezgodo izključno vaša.

Svetujemo Vam, da nas kontaktirate in se pozanimate glede vaših možnosti pri vseh poškodbah v/na:

 • nakupovalnih centrih,
 • hotelih, restavracijah, podjetjih,
 • vlakih, avtobusih, letališčih in na vseh pripadajočih objektih,
 • športnih igriščih, šolah, vrtcih,
 • bankah, poštah, bolnišnicah, kinematografih, kopališčih, smučiščih,
 • pločnikih, sprehajalnih poteh in drugih zunanjih občinskih površinah,
 • zasebnih hišah ali posestih…

 

MALOMARNO ZDRAVLJENJE

Malomarno zdravljenje zagreši zdravnik ali zdravstveni delavec, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke ter tako povzroči, da se zdravstveno stanje komu občutno poslabša, ali celo umre. Odškodnino plača zavarovalnica, pri kateri ima bolnica oziroma zdravstvena ustanova zavarovano civilno odgovornost. Potrebno je omeniti, da so primeri malomarnega zdravljenja skrajno zahtevni in eni najtežjih nasploh, saj je potrebno, da se dokaže krivda zdravnikov, ki pa se lahko v večini primerov dokaže samo na podlagi mnenja drugega zdravnika, kar pomeni, da mora en zdravnik pričati proti drugemu.

Kljub izjemni zahtevnosti ima naša pisarna številne uspešno rešene primere pri zastopanju strank, ki so bile žrtve malomarnega zdravljenja. Sodelujemo tudi z zdravniki, ki nam lahko za potrebe predpravdnega postopka izdelajo neodvisno medicinsko mnenje, na podlagi katerega se nato odločimo o smiselnosti pravdnega postopka.

 

Povezave:

Kaj je odškodnina?

Pregled odškodninske zadeve

Pogosta vprašanja glede odškodnin