Priprava pogodb

Dokler so vaši odnosi z drugimi dobri, ali imate opravka s poštenimi ljudmi, pogodb ne potrebujete; vse teče gladko in brez problemov.

Vendar se ponavadi pri denarju (premoženju) hitro vse konča. Žal so tudi časi tako, da je poštenja vedno manj. Draga pogodba je še vedno veliko cenejša kot najcenejša napaka.

Naši odvetniki imajo bogate izkušnje s pastmi, ki jim je stranka izpostavlja v pravnih razmerjih z drugimi. Vsakodnevno smo priča problemom, ki si jih ljudje nakopljejo, ker si že na začetku niso poiskali odvetnika.

Vsako stranko natančno opozorimo, kakšne so njene pravice in dolžnosti, ter v kakšne rizike se spušča, če podpiše določeno pogodbo. Sestavimo pogodbe, ki učinkovito zavarujejo pravice naših strank in preprečijo, da bi stranka svoje pravice izgubila. Kadar so pogodbeni pogoji preveč rizični ali potencialno škodljivi, odsvetujemo podpis pogodbe.

Strankam svetujemo, katere pogodbe in pravni postopki so optimalni, da učinkovito in varno doseže svoje cilje, ter izvedemo vse potrebno za realizacijo. Preverimo stanje nasprotne stranke, da ugotovimo, ali je sploh sposobna izpolniti svoje obveznosti, ter poskrbimo za primerna zavarovanja, da bo naša stranka resnično dobila tisto, kar ji pripada.

Kadar je potrebno sodelovanje notarja, uredimo tudi to in stranki speljemo postopek od začetka do konca.

Primeri storitev

Sestavljamo in svetujemo pri vseh vrstah pogodb, naprimer:

  • razpolaganje z nepremičninami (prodajna, darilna, služnostna, menjalna, najemna, pogodba o delitvi solastnine, zastavna pogodba, ustanovite hipoteke,…),
  • družinske pogodbe (sestava oporok, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, pogodba o delitvi skupnega premoženja…),
  • delovna razmerja (pogodba o zaposlitvi),
  • gospodarske pogodbe (pogodba o poslovnem sodelovanju, asignacijska pogodba, sponzorska pogodba, pogodba o posredovanju pri prodaji,…),
  • posojilne in posodbene pogodbe, …
  • najemne pogodbe,
  • gradbene pogodbe, pogodbe o delu, …
  • sestavljanje vseh vrst dogovorov o ureditvi medsebojnih razmerij.