Stvarno pravo in nepremičnine

Stvarno pravo je lahko polno pasti. Mi imamo potrebno strokovno znanje za učinkovito varovanje interesov naši strank.

Naši odvetniki obvladajo vse podrobnosti, ki so potrebne, da se določen posel realizira. Poskrbimo, da so pogodbe o nakupu ali prodaji stvari varne in izvršljive. Uredimo tudi ustrezna zavarovanja in garancije.

Imamo dolgoletne izkušnje v postopkih varovanja lastninske pravice, uveljavljanja služnosti, nujnih poti, motenja lastninske pravic, imisij,… Obvladamo specifiko posebnih postopkov, ki so npr. predpisani za kmetijska zemljišča, ali postopki zaradi motenja posesti.

Stankam svetujemo, kakšne pogodbe in postopki so potrebni, da dosežejo zastavljene cilje; natančno jo seznanimo z riziki, ki jim je izpostavljena v določenem poslu.

Pri sklepanju sporazumov o delitvi skupnega ali solastnega premoženja poskrbimo, da so koristi in pravice naših strank pravilno in učinkovito zavarovane.

Poskrbimo za potrebne vpise v zemljiško knjigo. Če je potrebno, v posel pritegnemo tudi notarja, tako da lahko stranka vse zadeve uredi hitro in enostavno na enem mestu.