Upravno pravo

Ljudje smo vsakodnevno soočeni z upravnimi postopki in v njih udeleženi kot stranke. Velikokrat se tega sploh ne zavedamo. Tako smo npr. že ob poteku veljavnosti osebne izkaznice stranka v upravnem postopku – ko zaprosimo za izdajo nove osebne izkaznice. Takšen postopek je enostaven in ga stranke v večini primerov zmorejo izpeljati same.

Zgodba pa je popolnoma drugačna, ko se znajdete v primežu izkušenih in strokovno podprtih birokratov, ki vaše zahteve vztrajno zavračajo. Večina ljudi se v takšnih situacijah počuti nemočne; ni naključje, da ima beseda “birokrat“ velikokrat izjemno negativen prizvok.

Vendar še zdaleč ni nujno, da imajo birokrati prav. Modro je, da se ljudje posvetujejo z izkušenim odvetnikom, preden se spustijo v zapleten birokratski postopek. Odvetnik lahko s pravilnim postopanjem stranki prihrani čas in denar v boju z upravnimi organi.

Naši odvetniki imajo znanje in izkušnje, da v imenu stranke podajo pravilne in argumentirane navedbe že v prvi fazi postopka in učinkovito uveljavijo njene interese; takšna pot je veliko bolj učinkovita, kot borba s pritožbami. Izjemno pomembno je, da odvetnik poskrbi, da stranka že v prvi fazi postopka pred upravnim organom navede vsa pomembna in ključna dejstva, sicer jih v postopku s pritožbo ne more več uveljavljati.

 

Naša odvetniška pisarna zastopa stranke v vseh vrstah upravnih postopkov, na primer:

  • če vas prijavi sosed, ker niste prijavili gradnje enostavnega objekta,
  • ker niste prijavili delne zapore cestišča, ko vam večji tovornjak na dom pripelje naročeno blago,
  • če se znajdete v primežu davčnih upravnih organov,
  • za tujce v Sloveniji: urejanja prebivališča tujcev, itd…