Zasebni zdravniki

Zasebni zdravniki praviloma opravljajo svojo dejavnost v pravnoorganizacijski obliki samostojnega podjetnika. Takšno pravno stanje je za zdravnika zasebnika manj ugodno, kot poslovanje v pravnoorganizacijski obliki pravne osebe (kapitalske družbe).

Naši odvetniki za vsak konkretni primer poiščejo najugodnejšo rešitev, tako da naše stranke pridobijo številne ugodnosti, predvsem:

  • privarčujejo zaradi nižje stopnje obdavčitve dobička iz naslova poslovanja,
  • za morebitne strokovne napake pri delu odgovarjajo ne odgovarjajo z zasebnim premoženjem
  • nosilec koncesije je pravna oseba, v okviru katere so zaposleni zdravniki; zato prenehanje opravljanja dejavnosti zdravnika ne pomeni prenehanja koncesije.

Naši odvetniki strankam tudi svetujejo, kako izpolniti vse predpisane pogoje glede ustreznosti prostora, kadra in opreme.

Zdravnikom tudi svetujemo, kakšno zavarovanje poklicne odgovornosti skleniti, da bo zavarovanje učinkovito. Kot odškodninski odvetniki imamo namreč številne izkušnje, ko so zdravniki sklenili slaba zavarovanja, ki jim ne nudijo ustrezne zaščite.

Zdravnike tudi zastopamo v odškodninskih sporih, v postopkih pred disciplinskimi organi, ter v vseh drugih postopkih.