Zastopanje poklicnih športnikov

Na podlagi izkušenj iz prakse smo ugotovili, da poklicni športniki nujno potrebujejo profesionalno in pošteno skrb za svoje interese. Tako v času aktivne športne kariere, kot po zaključku. Slej ko prej se športna kariera namreč konča, prihodkov ni več, večina športnikov težko dobi solidno službo. Torej imajo za preživljanje na voljo le prihodke, ki so jih ustvarili v času aktivne kariere; žal poznamo veliko primerov, ko so bili športniki obkroženi z različnimi “svetovalci“, ki so poskrbeli zgolj sami zase. Dejstvo je, da je velika večina športnikov v roku 5 let po zaključku aktivne kariere brez premoženja in obsojena na vegetiranje.

Funkcijo naše odvetniške pisarne vidimo v tem, da poskrbimo, da športniki premoženje ohranijo in si zagotovijo dober življenjski standard do konca življenja. Da ne izpuhti v nekaj letih.

Z vsako stranko opravimo temeljit razgovor in poskrbimo, da denarja ne vlaga v tvegane ali celo goljufive posle. Poskrbimo, da stranka vsaj del premoženja vloži v sicer manj donosne, vendar varne naložbe. Imamo vsakodneven nadzor nad njenim premoženjem in stranko obvarujemo pred raznimi “svetovalci“ in drugimi paraziti, katerih nasveti vodijo v pogubo.

Pri investicijah poskrbimo, da so interesi naših strank učinkovito in prvovrstno zavarovani.

Kot odvetniki smo stranko pooblaščeni zastopati v vseh postopkih in lahko pomagamo pri zaščiti njenih interesov tudi pri prestopih, sklepanju sponzorskih pogodb, itd.

Skozi prakso smo vzpostavili tesne stike tudi z vrhunskimi svetovnimi strokovnjaki za rehabilitacijo športnih poškodb, ter lahko pomagamo tudi na tem, za športnika najpomembnejšem področju.