Pravne osebe

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je izjemno obširno in zahtevno. Podjetja potrebujejo odvetnike, ki do podrobnosti poznajo prakso, ne samo črko zakona. Dober nasvet lahko da le odvetniška pisarna s strokovnjaki, ki pokrivajo vsa pravna področja in tako pomaga podjetjem pri iskanju optimalnih... Več

Davčno pravo

V življenju sta gotova le smrt in davki. Edina gotovost glede davkov je, da vplivajo na praktično vse poslovne in osebne finančne odločitve. Odvetniki naše pisarne imajo znanje in potrebno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, da kompetentno svetujejo strankam v zapletenih... Več

Nepremičninsko pravo

Z dolgoletnimi izkušnjami na trgu nepremičnin v obdobjih vzponov in recesije naša pisarna razume zapletenost tega vsestranskega pravnega področja. Naši odvetniki so združili svoje znanje o nepremičninah, poslovnih financah, davkih in rabi zemljišč za razvoj praktičnih rešitev za vsako  ... Več

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki so postopki, v katerih se razrešujejo razmerja med plačilno nesposobnim dolžnikom in njegovimi upniki. Insolvenčni postopki so: stečajni postopek in postopek osebnega stečaja (upniki morajo v roku treh mesecev po oklicu stečajnega postopka prijaviti svoje terjatve do stečajnega... Več

Kazensko pravo

Kazensko pravo za pravne osebe je zahtevno. Tudi pravna oseba je namreč lahko kazensko odgovorna in zagreši kaznivo dejanje. Nadalje obstaja veliko predpisov, katerih kršitev pomeni, da sta pravna oseba in odgovorna fizična oseba zagrešili prekršek. Sankcije so ponavadi zelo... Več

Mednarodno gospodarsko pravo

Poslovanje v različnih državah, različnih pravnih sistemih in različnih jurisdikcijah je lahko izjemno zapleteno. Potrebno je določiti, katera zakonodaja se uporablja, katera sodišča so pristojna; poskrbeti, da so pogodbe skladne s predpisi različnih držav, urediti učinkovita zavarovanja, davčno optimiranje… Naša... Več

Evropsko sodišče za človekove pravice

Tudi pravne osebe (vse gospodarske družbe oz. podjetja) so upravičene do varstva njihov pravic pred Evropskim sodiščem. Največkrat pride v poštev odškodnina zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov: vsi postopki, ki na sodišču I. stopnje trajajo več kot približno 3 leta in... Več

Izvršilni postopki – upniki in dolžniki

Zastopamo podjetja v postopkih izterjave njihovih odprtih terjatev. Vlagamo izvršbe; če dolžnik vloži ugovor, v stranko zastopamo v sodnem postopku. Hitro in učinkovito preverimo premoženjsko stanje dolžnika. Veliko dolžnikov se izogiba plačilu svojih obveznosti, skriva in prepisuje premoženje… Naši pravniki... Več

Delovno pravo

Dobri odnosi med zaposlenimi in delodajalci so ključnega pomena za uspešnost vsakega podjetja. Za delodajalce je vedno težje uspešno reševati vsakodnevne probleme, povezane z zaposlovanjem, ter pravilno razumeti, upoštevati in izvajati zelo zapletene predpise delovnega prava, ki se nenehno spreminjajo.... Več