Delovno pravo

Dobri odnosi med zaposlenimi in delodajalci so ključnega pomena za uspešnost vsakega podjetja. Za delodajalce je vedno težje uspešno reševati vsakodnevne probleme, povezane z zaposlovanjem, ter pravilno razumeti, upoštevati in izvajati zelo zapletene predpise delovnega prava, ki se nenehno spreminjajo.

Odvetniška pisarna Verstovšek je dobro podkovana v spreminjajočem se svetu delovnega prava. Pomagamo vodstvu in menedžerjem, da so na tekočem z delovnopravno zakonodajo ter jim pomagamo pri oblikovanju politik in postopkov, ki spodbujajo konstruktivne odnose z zaposlenimi in hkrati zmanjšajo odgovornosti na delovnem mestu. Če do spora vseeno pride, so naši odvetniki strateški in učinkoviti.

V tesnem sodelovanju z našimi strankami si prizadevamo, da bi našli praktične in učinkovite rešitve. Naš pristop pomaga strankam, da se hitro prilagajajo na spremembe predpisov ter jim omogoča izvajanje strategij, ki zmanjšujejo rizike in omogočajo doseganje boljših rezultatov. Poleg tega izkušnje naše pisarne v gospodarskem pravu dajejo dodatno vrednost našim storitvam na delovnopravnem področju, zato so tudi poslovno bolj učinkovite.

Primeri storitev:

1. Sklepanje pogodb o zaposlitvi

 • svetovanje in pomoč pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi,
 • sestavljanje različnih tipov pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje glede pravilne vsebine konkurenčne klavzule in učinkovitega varstva interesov delodajalcev,
 • podajanje razlag, mnenj o posameznih določilih pogodbe o zaposlitvi.

2. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • svetovanje in sestavljanje posameznih vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • pregled, svetovanje in mnenje glede zakonitega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • izdajanje opozoril in zahtevkov zoper delavce v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • sporazumno in izvensodno reševanje sporov med delavci in delodajalci,
 • vodenj disciplinskih postopkov.

3. Zastopanje v sodnih postopkih

 • zastopanje delodajalcev pred Delovnim sodiščem zaradi redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in vseh ostalih primerih, ki se tičejo delovnega razmerja,
 • zastopanje v odškodninskih zadevah.