Evropsko sodišče za človekove pravice

Tudi pravne osebe (vse gospodarske družbe oz. podjetja) so upravičene do varstva njihov pravic pred Evropskim sodiščem.

Največkrat pride v poštev odškodnina zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov: vsi postopki, ki na sodišču I. stopnje trajajo več kot približno 3 leta in pol, se po praksi ESČP štejejo za dolgotrajne. Posledično ima vsak stranka (ne glede na uspeh v pravdi, zgolj zaradi trajanja postopka) pravico do odškodnine zaradi nerazumno dolgega sodnega postopka. Vendar pa vseeno postopki niso enostavni, saj mora vsaka stranka izkoristiti pravna sredstva po notranji slovenski zakonodaji (ZVPSBNO); še več, država je s svojo zakonodajo nastavila kup pasti in ovir, ki jih je potrebno preskočiti, da se odškodnina lahko uspešno uveljavi.

Naša pisarna je bila prva, ki je s tožbami uspela tako pred ESČP, kot pred slovenskimi sodišči. Neprecenljive izkušnje nam omogočajo uspešno zastopanje in višanje standardov zaščite naših strank.

Primeri storitev:

Vlaganje tožb zaradi:

  • kršitev pravice do sojenja v razumnem roku;

Če je pravna oseba kot stranka udeležena v sodnem postopku, ki traja več kot 3 leta in pol na pravi stopnji, oz. več kot 4 leta do pravnomočnosti, je zelo verjetno upravičena do odškodnine zaradi dolgotrajnega postopka. Odškodnina pripada ne glede na končni izid postopka – ni pomembno, ali je v postopku zmagala ali izgubila. Pomembno je zgolj trajanje postopka. Prav tako je nujno, da je bila prej vložena nadzorstvena pritožba in rokovni predlog po ZVPSBNO.

  • kršitev pravice do poštenega sojenja in sodnega postopka;

Kršitev pravic strank v civilnih postopkih. Včasih sodišča ne sodijo pošteno. Argumente stranke ignorirajo, kot da ne obstajajo. Ne izvedejo dokazov, ki jih stranka predlaga. Takšnemu ravnanju se pravi sodniška samovolja in arbitrarnost. V takšnih primerih ima tudi pravna oseba možnost pritožbe na ESČP. Nujno pa je, da pravilno in pravočasno vse kršitve uveljavlja že v pritožbenih postopkih pred slovenskimi sodišči! Zato je izjemno pomembno, da skozi celoten postopek, od samega začetka, zastopanje vodi strokovnjak, ki bo zadevo pravilno vodil in omogočil, da bo pritožba na ESČP uspešna.

  • kršitev pavice do učinkovitega pravnega sredstva;
  • kršitev pravice do zasebne lastnine.