Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je izjemno obširno in zahtevno. Podjetja potrebujejo odvetnike, ki do podrobnosti poznajo prakso, ne samo črko zakona. Dober nasvet lahko da le odvetniška pisarna s strokovnjaki, ki pokrivajo vsa pravna področja in tako pomaga podjetjem pri iskanju optimalnih rešitev in doseganju dobrih rezultatov.

Odvetniki naše pisarne poznajo prakso poslovnega sektorja ter so usposobljeni za poglobljeno svetovanje podjetjem. Z našimi strankami gradimo močno povezavo, tako da najbolje razumemo njihove potrebe in cilje. Ta proaktivni pristop podjetjem pomaga pravočasno načrtovanje za uspeh in rast, hkratno izogibanje napakam, kjer je to možno ter predvideva probleme, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.

Naši odvetniki s strankami predano in tesno sodelujejo kot strateški partnerji. Pomagamo razvijati pravne rešitve, ki zagotavljajo učinkovitost podjetij in doseganje zadanih ciljev ter hkrati zaščitijo njihovo donosnost in sposobnost preživetja.

Primeri storitev

 • zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov,
 • priprava vseh vrst gospodarskih pogodb, vključno s pripravo vseh instrumentov zavarovanja (hipoteke, menice, osebno poroštvo,…),
 • prijava terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic v postopkih insolventnosti,
 • zastopanje pred arbitražami,
 • pravno svetovanje in zastopanje pri:
  • ustanavljanju, združevanju in delitvi gospodarskih družb,
  • preoblikovanju statusnopravnih oblik družb,
  • postopkih ukinitve družb.