Izvršilni postopki – upniki in dolžniki

Zastopamo podjetja v postopkih izterjave njihovih odprtih terjatev. Vlagamo izvršbe; če dolžnik vloži ugovor, v stranko zastopamo v sodnem postopku.

Hitro in učinkovito preverimo premoženjsko stanje dolžnika. Veliko dolžnikov se izogiba plačilu svojih obveznosti, skriva in prepisuje premoženje… Naši pravniki zaradi dolgoletnih izkušenj in prakse dobro poznajo številne trike, ki jih uporabljajo dolžniki, da bi se izognili poplačilu obveznosti. Če dolžnik ni plačilno sposoben, se uspešno pogajamo o plačilnih pogojih in poskrbimo, da se dolžnikovo premoženje blokira v korist upnika. Naš glavni cilj je, da lahko našim strankam pokažemo rezultat. Zato postopke vodimo racionalno, brez nepotrebnega povzročanja stroškov.

Zastopamo tudi dolžnike. Naši pravniki poskrbijo, da dolžnik ne plača več, kot je dolžen; ali da ne plača neutemeljeno. V dolžnikovem imenu se pogajamo z upnikom za najugodnejše pogoje vračila dolga, ter za delni odpust dolga.

Uredimo tudi izvršbe nedenarnih terjatev.