AH2

Aleša Hartman

Odvetniška pripravnica

Leta 2017 je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Od leta 2017 je zaposlena v odvetništvu Verstovšek kot odvetniška pripravnica. Prav tako opravlja sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Mariboru.