Boštjan Pogorevc

Boštjan Pogorevc

Odvetnik

Pravo je študiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno dodatno poglablja svoje znanje na podiplomskem magistrskem študiju gospodarskega prava.

Sodniško pripravništvo je opravljal na Višjem sodišču v Mariboru. Preden je postal del ekipe odvetniške pisarne Boštjan in Marjana Verstovšek & odvetniki, je bil zaposlen v večji gospodarski družbi, kjer je bil zadolžen za vodenje investicij in pravnih zadev. Nato je gospodarsko družbo vodil kot direktor.

Je strokovnjak na področju:

  • gospodarskega prava,
  • izvršilnih postopkov,
  • delovnega prava,
  • stvarnega prava,
  • prekrškovnega prava.