Erik Šuler

Erik Šuler

Odvetnik

Diplomiral je na pravni fakulteti v Mariboru – smer poslovno gospodarsko pravo, kjer je diplomiral z odliko.

Preden se je zaposlil v odvetniški pisarni Boštjan in Marjana Verstovšek & odvetniki je bil zaposlen na Višjem sodišču v Mariboru.

V letu 2014 je bil izvoljen za predsednika Društva koroških pravnikov.

Odvetnik Erik Šuler je strokovnjak za naslednja pravna področja:

  • kazensko pravo,
  • civilno pravo,
  • odškodninsko pravo,
  • pogodbeno pravo,
  • športno pravo,
  • zastopanje poklicnih športnikov.