Miran Polič

Miran Polič

Odvetnik

Diplomiral je na pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Opravil tudi izpit iz splošnega upravnega postopka.

Pravniško delo je najprej opravljal kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Mariboru, kjer je kasneje prevzel funkcijo vodje sodniških pripravnikov.

Je strokovnjak na področju:

  • civilno pravo,
  • stvarno pravo,
  • družinsko pravo,
  • delovno pravo,
  • pravo socialne varnosti.