Vesna Živkovič

Vesna Živkovič

Odvetniška pripravnica

Diplomirala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, iz odškodninskega prava. Na isti fakulteti je uspešno zaključila tudi podiplomski študij in pridobila naziv magistrica prava.

Leta 2017 se je zaposlila v odvetniški pisarni Boštjan Verstovšek in Marjana Verstovšek & odvetniki, kjer opravlja delo odvetniške pripravnice.